АВиК, Новини

Здравко Димитров и Спартак Николов подписаха договор за предоставяне на управление и стопанисване на водоснабдителните мрежи и съоръжения на територията на гр. Пловдив

Днес 28.01.2016г. по покана на областния управител Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Пловдив, беше проведено заседание на общото събрание на АВиК. На заседанието присъстваха и представители на МРРБ – инж. Стефка Захарян – началник отдел „ВиК инфраструктура“, инж. Иванка Якимова – държавен експерт, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив Спартак Николов, както и представители на общините от област Пловдив в общото събрание на АВиК Пловдив, имащи право на глас.

леновете на Общото събрание на АВиК Пловдив съгласуваха допълнителния бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.

На днешното заседание беше взето едно от най-важните решения, а именно за сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Пловдив и определения оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив. Членовете на общото събрание приеха „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи и съоръжения, както и да предоставя ВиК услуги на потребителите, съгласно чл. 198 в, ал.4, т.2 от Закона за водите и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, включително и да поема финансови задължения от ВиК оператора, и да контролира изпълнението на договора.

Това решение стана възможно благодарение на проявената настойчивост и активност от страна на всички присъстващи, на проявеното разбиране и съдействие от страна на общинските съвети, на кметовете, представляващи общините в асоциацията, на експертите в общинските администрации, на служители на областната администрация, ангажирани с отделни задачи, и разбира се, на експертите от Дирекция „ВиК” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с чиято помощ бяха отстранени всички неясноти и проблеми.

„Получихме необходимото съдействие от служители на различни нива в МРРБ, включително и от министър Павлова, зам.-министър Нанков и г-жа Иванка Виденова – директор дирекция ВиК. В тази връзка бих искал да изкажа благодарност на всички споменати по-горе участници в този труден процес“, заяви областният управител Здравко Димитров. И изрази увереност, че постигнатото решение ще има своите благоприятни последици в развитието на дейността на ВиК оператора, в повишаване качеството на предоставяните услуги и не на последно място – в откриването на възможности за работа по проекти, финансирани от европейските фондове.

Договорът беше подписан от областния управител Здравко Димитров като председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ЕООД и управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив Спартак Николов.

[Best_Wordpress_Gallery id=“1″ gal_title=“Здравко Димитров и Спартак Николов подписаха договор за предоставяне на управление и стопанисване на водоснабдителните мрежи и съоръжения на територията на гр. Пловдив“]

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/