Беше приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив за 2016-2020 година и обсъдени промените в Закона за професионалното образование и обучение

Днес 29.03.2016 г. в сградата на Областна администрация – Пловдив се състоя заседание на което беше обсъден и приет проектът за Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив за 2016-2020 година, съгласно чл. 19 от ЗСП и чл. 36а, ал.5 от ППЗСП.

На заседанието присъстваха областният управител Здравко Димитров, председателят на общинския съвет  Савина Петкова, зам.-областните управители Георги Пилев, Владимир  Маринов и Иван Антонов, както и представители на общините в област Пловдив.

Областният управител Здравко Димитров благодари на всички, които се включиха в подготовката на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив за 2016-2020 година. Проектът беше съгласуван и приет с пълно единодушие.

Във втората част от дневния ред беше разгледан въпросът за професионалното образование и квалификация, реализацията на пазара на труда и активното взаимодействие между бизнеса и общините.

Зам.-областният управител Владимир  Маринов изтъкна, че темата е от изключителна важност за всички общини в региона, но и, че повдига много въпроси. Оказва се, че на територията на областта се чувства сериозна липса на специализирани кадри със средно-професионално образование, които да бъдат използвани пълноценно от бизнеса. Начин за решаването на този проблем е чрез преминаване на професионалните училища към съответните общини. Има готовност от големите инвеститори в региона да подпомагат финансово училищата, за да могат да разполагат в бъдеще с добре обучени професионални кадри.

Представителите на общините приветстваха подготвяните промени в Закона за професионалното образование, но поискаха в тях да залегне и промяна в начина на обучение, като например два дни уроци в клас и три дни практика във фирми и заводи.

Професионалните гимназии, които са от важно значение за региона и обучават кадри, от които страната има нужда, макар и да не са достатъчна атрактивни като професии, трябва да бъдат със статут на „защитени“. В момента в цялата страна има недостиг на шлосери, заварчици, асансьорни техници, жп техници, фрезисти и др. Не трябва да се допуска да бъдат закривани училища по финансови причини, както и при липса на достатъчно ученици, а да се приемат гъвкави правила при създаването на нови специалности и паралелки. В Закона трябва да има регламентирани „защитените“ професии, които ще дават възможност за сформиране и финансиране на паралелки с по-малко деца от официално приетия брой.

Подготвяните промени в Закона за професионалното образование и обучение ще бъдат готови да 15 ноември и се очаква да влязат в Народното събрание до края на годината.

Областният управител призова всички представители на общините на направят анализ на потребностите от специализирани кадри в своя регион и да чрез него да изпратят предложенията си до Министерство на образованието, за да бъдат заложени при промените в Закона за професионално образование.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017