Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

2 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

3 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

4 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

5 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

6 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

7 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

8 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

9 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

10 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

11 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

12 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

13 Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

14 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

15 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

16 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

17 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

18 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

19 Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

20 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

21 Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

22 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

23 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

24 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

25 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

26 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

27 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

28 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

29 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

30 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение