Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

2 Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

3 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

4 Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

5 Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

6 Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

7 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

8 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

9 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

10 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

11 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

12 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

13 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

14 Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

15 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

16 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

17 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

18 Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

19 Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

20 Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

21 Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

Заповед за оспорване на Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

22 Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

23 Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

24 Решения №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

25 Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

1856 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39